فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان | books | 3680523

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان

فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان

بخشی از متن فایل word کارگاه کاربری اراضی, بررسی و شناخت شهر فریمان :

بخشی از متن:
فریمان فعلی قریه ای است در شمال غربی فریمان که جز دهستان نیشابور بوده است . برخی منابع نیز بنای اصلی شهر فریمان را مربوط به قبل ازاسلام می دانند.
بند فریمان از قدیمی ترین آثار پیرامون شهر فریمان است که بنای آن را در زمان دیلمیان و یا سلجوقیان دانسته اند که پس از آن مردم فریمان از شمال غربی به محل فعلی شهر نقل مکان نموده اند و اقدام به احداث قریه ای با برج و بارو نموداند که قسمتی از آثار دیوارهای آن در شمال شهر فریمان فعلی به چشم می خورد.
روستاهای تقی آباد , لوشاب و قلعه نو فریمان نیز همزمان با پیدایش فریمان احداث شده اند آنچه که مسلم است هسته ی اولیه شهر موجود درشمال میدان امام خمینی فعلی , خیابان های امام موسی صدر, سید جمال الدین اسد آبادی و طالقانی قرارداشته که محلات قدیمی شهر نیز درهمین محدوده شکل گرفته است.
این محدوده را وجود رباط قدیمی مربوط به دوران صفویه , نوع معماری و مصالح بکار رفته در بناها به همراه بافت ارگانیک از دیگر محلات شهر متمایز ساخته و به آن قدمتی چند صد ساله می دهد . عموم ساختمان ها از خشت و گل ساخته شده که در حال حاضر قریب به اتفاق آنها تخریبی می باشند.
از بازارقدیمی که معمولاً هسته اولیه شهر های ایرانی در اطراف آن شکل می گیرد در شهر فریمان مدرکی در دست نیست پس از احداث و توسعه جاده جدید شهر فریمان در دوران حکومت رضاخان پهلوی به سمت جنوب با خیابان های منظم و شطرنجی و احداث ساختمان های جدید حکومتی توسعه یافت .
طی دهه های اخیر بدلیل افزایش جمعیت و مهاجرت روستائیان به شهر فریمان و ارتقای جایگاه اداری فریمان ( مرکزیت شهرستان ) مناطق جدیدی در سمت جاده شهر فریمان { بلوار امام رضا(ع)} امتداد کارخانه قند و در راستای جاده جدید فریمان به تربت جام به شهر افزوده شد.
به طور کلی در شهر فریمان 3 نوع بافت , مطابق با دوران های مختلف رشد آن قابل تشخیص است که نشان دهنده چگونگی روند رشد شهر در دوره های گوناگون است.
الف – بافت ارگانیک و قدیمی شهر در دو سمت انتهای خیابان امام خمینی و در شمال جغرافیایی شهر.
ب – بافت میانی و شطرنجی در دو طرف خیابان امام خمینی به سمت جنوب که رشد شهر در دوران پهلوی را در بر می گیرد.
پ - بافت سازمانی و قطعات تفکیکی از پیش طراحی شده دربخش جنوبی خیابان امام رضا (ع) و در دو سمت جاده منتهی به کارخانه قند که نشان از رشد شهر در سه دهه اخیر دارد . ( طالش , 1382 , گزارش 2 , ص 1 و 2 )
-وجه تسمیه :
در مورد کلمه ی فریمان , در فرهنگ جغرافیایی ایران چنین آورده شده است : واژه فر با تشدید , ریشه ی اوستایی و پهلوی دارد و به معنی جلال و شکوه است فری بی تشدید مخفف آفرین به معنای مدح و ستودن است و مان صیغه امرماندن می باشد . بنابراین فریمان مرکب از دو کلمه فری و مان به معنی (باشکوه و جلال بمان) است . به طور کلی در کتاب شرح سفری در ایالات خراسان و شمال غربی افغانستان نیز آمده است که شخصی به نام فریدون شاه سد فریمان را بنا نهاده است لذا این اسم بعد از تفسیر و تبدیل به فریمون و سپس فریمان تغییر کرده است عده ای نیز معتقد هستند که فریمن به معنی مرد آزاده می باشد . ( آسیایی , 1384 , ص 57 )

فایل word کارگاه کاربری اراضی, بررسی و شناخت شهر فریمان
فهرست مطالب:
بررسی و شناخت شهرفریمان
وجه تسمیه
بررسی وضعیت جغرافیایی واقلیمی شهر
بارندگی
باد
رطوبت هوا
عناصرآب وهوائی
جدول زیست اقلیمی فریمان
روزهای یخبندان
بارندگی
باد
تعیین نوع اقلیم
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
بررسی خصوصیات اجتماعی شهر ونحوه پراگندگی آن
دین
خصوصیات جمعیتی وترکیب آن ( وضع در گذشته وحال ) , مهاجرت , رشد جمعیت
تعداد جمعیت و تحول آن
متوسط رشد سالانه رشد در حال حاضر
ویژگیهای جمعیتی شهر درحال حاضر
مهاجرت
تعدادخانوارو متوسط تعداد اعضا آن
آموزش
خصوصیات اقتصادی شهر
تصویرکلی فعالیت های اقتصادی شهردر زمینه کشاورزی , صنعت , تجارت و خدمات
بررسی کلی وضع فعالیت و اشتغال در شهر
خصوصیات کالبدی شهر
بررسی ومشخص نمودن محدوده های مصوب فعلی ( محدوه قانونی , حریم شهر)
نظام سلسه مراتب و محله بندی شهر
نحوه استفاده از اراضی شهر
وضع کمی وکیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری
تحلیل کابریهای وضع موجود
کاربری مسکونی
کاربری آموزشی
کاربری تجاری
کاربری اداری , انتظامی
کاربری فرهنگی
کاربری مذهبی
کاربری ورزشی
کاربری بهداشتی , درمانی
تاسیسات و تجهیزات شهری
کاربری فضای سبز
کاربری صنعتی کارگاهی
کاربری حمل ونقل وانبارداری
سایرکاربریهای وضع موجود
سنجش شهر نسبت به شهرهای مشابه در منطقه
تحلیل نمودارهای توزیع نرمال در مقایس شهر فریمان
بررسی وضعیت کارکردهای مختلف در سطح نواحی
وضع مسکن در شهر
بررسی وضعیت کاربری و ابنیه مسکونی در مناطق مختلف شهر فریمان
بررسی وضع شبکه بندی خیابانها و کوچه ها
بررسی محوطه های تاریخی
ضوابط و مقررات عرصع آثار تاریخی و تعیین حریم درجه یک ودو
تاسیسات و تجهیزات شهری
بررسی وضع کیفی و کمی تجهزات شهری و کمبودها ومشکلات در این زمینه :
گورستان و غسالخانه
کشتارگاه
آتش نشانی
جایگاه سوخت
گرمابه
تجهیزات وتاسیسات مورد نیاز مسکن در شهر
بررسی ومطالعه نحوه استفاده شهر از نیروی برق و گاز و سیستم تلفن شهری وبین شهری
بررسی وتعیین حجم عبور ومروردر خیابانها وتقاطع های مهم
بررسی وضع حمل ونقل عمومی در وضع موجود

👇محصولات مشابه با فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان👇

فایل word تحقیق میراث نهضت جدید در معماری | WORD فایل word ملاقات با مشتری قبل از طراحی پروژه مسكونی | WORD فایل word گزارش کار آزمایش های بتن | WORD فایل word تحقیق مبلمان شهری | WORD فایل word تحقیق هدف از نقشه كشی | WORD فایل word تحقیق آماده سازی راه | WORD فایل word تحقیق معماری در كویر | WORD فایل word تحقیق انسان و معماری | WORD فایل word تحقیق خصوصیات كلی مصالح ساختمانی | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تقوا و اخلاص (قرآن) | WORD فایل word شیپ فایل شهرستان های استان آذربایجان شرقی | WORD پاورپوینت تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل‌سنت | WORD پاورپوینت تفسير ابن وليد | WORD پاورپوینت فعالیت‌های اساسی TPM | WORD فایل word عینک طراحی شده در سالیدورک - طرح 6 | WORD پاورپوینت تفسير بحرمواج | WORD پاورپوینت تقرب | WORD فایل word شیپ فایل خطوط همبارش استان اردبیل | WORD پاورپوینت تقليد در فروع | WORD پاورپوینت تقليد ابتدايي (اصول) | WORD فایل word مهدویت در ادیان مختلف | WORD پاورپوینت تکثرگرائي | WORD پاورپوینت تفکه | WORD پاورپوینت تفکر فلسفي غرب(دژاکام) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریماندانلود فایل word كارگاه كاربری اراضی، بررسی و شناخت شهر فریمان فایلwordكارگاهكاربریاراضی،بررسیوشناختشهرفریمان