پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي | books | 4077478

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي

پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي

بخشی از متن پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي :


تقی‌الدین بن عبدالقادر تمیمی
تمیمی, تقی الدین بن عبدالقادر, معروف به غَزّی, عالم و قاضی حنفی اهل مصر در قرن دهم و یازدهم است.

فهرست مندرجات

1 - مشخصات
2 - تالیفات
3 - فهرست منابع
4 - پانویس
5 - منابع


مشخصات


در 950 به دنیا آمد و تحصیلاتش را نزد تعداد زیادی از علمای آن زمان گذارند.
از استادان و شاگردانش نامی ذکر نشده و اطلاعات زیادی از زندگی وی موجود نیست.
وی در اوایل بسیار زاهد بود و از پذیرش منصب قضا امتناع می‌ورزید, اما بعدها مدتی قاضی شهرک جیزه (در مغرب فسطاط مصر) و توابع آن شد.

[1] محمدامین بن فضل اللّه محبی, خلاصه الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر, ج1, ص479, بیروت: دارصادر, (بی تا).

[2] کحاله, ج3, ص91.


پس از مدتی به روم (قسطنطنیه) سفر کرد و بین او و خفاجی دوستی حاصل شد, و با هم مکاتباتی داشتند.

[3] احمدبن محمد خفاجی, ریحانه الالبا و زهره الحیاه الدنیا, ج1, ص235, چاپ سنگی بولاق 1273.


بعد از مدت نامعلومی به مصر بازگشت و در 1005 یا 1010 در همان‌جا از دنیا رفت.

[4] ج 2, ستون 1098, حاجی خلیفه.

[5] کحاله, ج3, ص91.تالیفات


تمیمی تألیفاتی داشته که مهمترین آن‌ها الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه در چهار جلد است.
وی در این کتاب 523, 2 تن از بزرگان حنفی اهل رأی و صاحب نظر و بعضی شاعران را به ترتیب حروف معجم معرفی کرده است.
بخشی از القاب و انساب را نیز در پایان کتاب آورده و منابع خود را در مقدمه کتاب

[6] تقی الدین بن عبدالقادر تمیمی, الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه, ج1, ص3ـ7, ج 1, چاپ عبدالفتاح محمد حلو, ریاض 1403/1983.

نام برده است.
وی این کتاب را در 989 در فُوَّه و به قولی در 993 در قونیه به پایان رسانده و به سلطان مرادخان (حک: 982ـ1003) تقدیم کرده است.
کسانی چون مولی سعدالدین معروف به خواجه افندی, مولی چوی زاده, مولی زکریا, مولی عبدالغنی و مولی احمد انصاری بر آن تقریظ نوشته اند.

[7] تقی الدین بن عبدالقادر تمیمی, الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه, ج1, مقدمه, صوـ ز, ج 1, چاپ عبدالفتاح محمد حلو, ریاض 1403/1983.

[8] ج 2, ستون 1098, حاجی خلیفه.


دیگر آثار عبارتندست:
السیف البراق فی عنق الولد الع

👇محصولات مشابه با پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي👇

پاورپوینت تقي بن اسماعيل اصفهاني | WORD پاورپوینت تقي بن محمد فداکار | WORD پاورپوینت تقي بن محمد فداکار اصفهاني | WORD پاورپوینت تقي بن محمد فداکار ترک همداني اصفهاني | WORD پاورپوینت تقي بن محمد کاظم بهروز اصفهاني | WORD پاورپوینت تقي بن محمدحسين اصفهاني | WORD پاورپوینت تقي بن محمدحسين خوراسکاني | WORD پاورپوینت تقي بن محمدحسين خوراسکاني اصفهاني | WORD پاورپوینت تقي بن محمدکاظم بهروز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تل (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تليد بن سليمان محاربي‌کوفي | WORD پاورپوینت تنصيص | WORD پاورپوینت تکاثر باغ‌دار متکبر (قرآن) | WORD پاورپوینت تمهيدالقواعدالاصوليه و العربية لتفريع‌الاحکام‌الشرعيه | WORD پاورپوینت تقييد اثباتي | WORD پاورپوینت تکامل‌پذيري فهم قرآن | WORD پاورپوینت تقيه محمد (قرآن) | WORD پاورپوینت تکليف در بهشت آدم (قرآن) | WORD پاورپوینت تلاوت آيات براي کافران (قرآن) | WORD پاورپوینت تقيه (ديدگاه اهل‌سنت) | WORD پاورپوینت تلبيات اربع | WORD پاورپوینت تکليف به محال | WORD پاورپوینت تلازم شرطيات | WORD پاورپوینت تميميه‌بنت منقذبن سلمان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي تقي الدين‌بن عبدالقادر تميميدانلود پاورپوینت تقي الدين‌بن عبدالقادر تميمي پاورپوینتتقيالدين‌بنعبدالقادرتميمي