پاورپوینت تکتف | books | 4077746

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل پاورپوینت تکتف در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی پاورپوینت تکتف راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تکتف ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ پاورپوینت تکتف ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ پاورپوینت تکتف ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ پاورپوینت تکتف ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ پاورپوینت تکتف ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تکتف ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

پاورپوینت تکتف

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت تکتف

پاورپوینت تکتف

بخشی از متن پاورپوینت تکتف :


پاورپوینت تکتف
دستی را بر پشت دست دیگر نهادن در نماز را تَکَتُّف گویند, از تکتّف ـ که به (تکفیر) نیز تعبیر شده است ـ در باب صلات سخن رفته و از دو جهت؛ ماهیت و حکم مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مندرجات

1 - منظور از تَکَتُّف
2 - حکم تَکَتُّف
2.1 - حکم تَکَتُّف از جهت تکلیفی
2.2 - حکم تَکَتُّف از جهت وضعی
3 - پانویس
4 - منبع


منظور از تَکَتُّف


در اینکه تکتّف عبارت است از خصوص نهادن کف دست راست بر پشت دست چپ یا مطلق نهادن یکی از دو دست بر دیگری در حال قرائت نماز, اختلاف است.

[1] مجمع‌الفائده, ج3, ص51-50.

[2] مدارک‌الاحکام, ج3, ص461-459.

[3] جواهر الکلام, ج11, ص21.حکم تَکَتُّف


حکم تکتّف هم از جهت تکلیفی مورد بحث قرار گرفته و هم از جهت وضعی.

حکم تَکَتُّف از جهت تکلیفی


عمل تکتّف نزد اهل سنّت مستحب است؛ لیکن نزد شیعه امامیّه اگر به قصد تشریع (محبوب و مطلوب بودن نزد شارع) انجام شود, بدعت و حرام می‏باشد

[4] فقه الإمام جعفر الصادق, ج1, ص186.

و اگر بدون قصد تشریع صورت گیرد در حرمت آن اختلاف است.
مشهور قائل به حرمت آن هستند؛

[5] جواهر الکلام, ج11, ص15.

بلکه بر حرمت, ادّعای اجماع شده است؛

[6] الخلاف, ج1, ص322-321.

[7] نهایه الإحکام, ج1, ص506.

لیکن برخی آن را مکروه و بعضی قدما ترک آن را مستحب دانسته‏اند.

[8] جواهر الکلام, ج11, ص15.

👇محصولات مشابه با پاورپوینت تکتف👇

پاورپوینت تکتف در نماز | WORD پاورپوینت تکتيف | WORD پاورپوینت تکثر گرائي | WORD پاورپوینت تکثر گرائي (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تکثر گرائي (ابهام‌زدايي) | WORD پاورپوینت تکثر گرائي اجتماعي | WORD پاورپوینت تکثر گرائي ديني | WORD پاورپوینت تکثر گرايي | WORD پاورپوینت تکثر گرايي (ابهام زدايي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تکليف تعييني | WORD پاورپوینت تکليف کلامي | WORD پاورپوینت تنب بزرگ | WORD پاورپوینت تکرار (اسباب اجمال) | WORD پاورپوینت تکثر گرايي | WORD پاورپوینت تکليف موجودين | WORD پاورپوینت تمثيل حسي به حسي | WORD پاورپوینت تنقيح مناط ظني | WORD پاورپوینت تمسک به اطلاق (اصول) | WORD پاورپوینت تنزيه القرآن عن المطاع | WORD پاورپوینت تميم بن اوس داراني | WORD پاورپوینت تمييز (ابهام‌زدايي) | WORD پاورپوینت تميم بن معز فاطمي | WORD پاورپوینت توابين | WORD پاورپوینت تلبيس | WORD

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت تکتف تکتفدانلود پاورپوینت تکتف پاورپوینتتکتف