پاورپوینت تکثر گرائي ديني | books | 4077753

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل پاورپوینت تکثر گرائي ديني در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی پاورپوینت تکثر گرائي ديني راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تکثر گرائي ديني ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ پاورپوینت تکثر گرائي ديني ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ پاورپوینت تکثر گرائي ديني ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ پاورپوینت تکثر گرائي ديني ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ پاورپوینت تکثر گرائي ديني ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تکثر گرائي ديني ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

پاورپوینت تکثر گرائي ديني

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت تکثر گرائي ديني

پاورپوینت تکثر گرائي ديني

بخشی از متن پاورپوینت تکثر گرائي ديني :


پلورالیسم دینی
تکثرگرایی دینی از مباحث فلسفه دین و به معنی اعتقاد به حقانیت یا نجات‌بخشی همه یا مجموعه‌ای از ادیان در عصر واحد می باشد. قرآن حقانیت طولی شرایع انبیای الهی را می‌پذیرد و همه آنها را در عصر خود اسلام به معنای واقعی کلمه می داند؛ اما حقانیت عرضی ادیان را نمی پذیرد. آیات قرآنی علاوه بر دلالت بر انحصار دین حق در اسلام و نفی پلورالیسم و تکثّرگرایی دینی, به صراحت با بعضی از اصول و مبانی پلورالیسم, مخالف است و آن را ابطال می کند.
از نظر اسلام آن دین حق در عصر کنونی, دین اسلام است. اما اسلام در مساله رستگاری و نجات انحصارگرا نیست و معتقد است که شرط رستگاری انسان‌ها در هر دوره‌ای ایمان به خدا و نبوت و عمل خالصانه بر اساس شریعت حق زمان خودشان بوده است و الان که آن دین حق, اسلام است, لذا شرط رستگاری انسان‌ها در عصر حاضر, تصدیق انبیا گذشته و ایمان به دین اسلام و عمل بر طبق دستورات آن می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - مفهوم‌شناسی
2 - تاریخچه
3 - عامل پیدایش پلورالیسم دینی
3.1 - لیبرالیسم سیاسی و دینی
3.2 - آموزه نجات
4 - تحلیل دیدگاه جان هیک
5 - نقد و بررسی پلورالیسم دینی
5.1 - استلزام تناقض
5.2 - خودستیزی
5.3 - استلزام شکاکیت دینی
6 - پلورالیسم در قرآن
7 - پلورالیسم در اسلام
8 - پانویس
9 - منبع


مفهوم‌شناسی


تکثرگرایی معادل فارسی واژه پلورالیسم (Pluralism) در زبان انگلیسی است که ترکیبی است از واژه پُلُو رال (PLu ral) به معنای جمع و کثرت و پسوند ایسم یا ایزم (Ism) که بر گرایش و طرز فکر دلالت دارد.

[1] فرهنگ کامل انگلیسی-فارسی, ج 4, ص4091.

[2] فرهنگ جامع پیشرو, ج 5, ص 4567.

[3] فرهنگ جامع پیشرو, ص 921.

لذا این واژه در لغت به معنای جمع‌گرایی و کثرت‌گرایی است. و در اصطلاح به معنای پذیرش کثرت, نفی انحصار و گرایش به اصول متعدد و در مقابل (monism) است. مثلا اگر در تبیین پدیده‌ای از اصول متعدد استفاده کنیم پلورالیست و اگر از یک اصل استفاده کنیم مونیست خواهیم بود. لذا این واژه به حوزه دین شناسی منحصر نبوده, در حوزه‌های متعددی مانند سیاست, اخلاق, فرهنگ و غیره استفاده می‌شود.
تکثرگرایی دینی گاه بر پذیرش کثرت در محدوده مذاهب یک دین اطلاق می‌شود و گاه بر پذیرش تکثر در ادیان. در این مقاله تنها از تکثرگرایی برون دینی از منظر قرآن کریم بحث می‌شود؛ همچنین مراد از تکثرگرایی در این مقاله, تکثرگرایی عرضی است نه طولی؛ بدین معنا که تکثر طولی ادیان آسمانی و ظهور دینی پس از دین دیگر مورد بحث نیست, بلکه بحث در کثرت عرضی ادیان و حجیت و حقانیت آن‌ها در یک زمان و در عرض هم است.
تکثرگرایی دینی مورد بحث عبارت است از نفی انحصارِ حقانیت یا نجات بخشی در دین واحد و گسترش دادن آن به همه یا مجموعه ای از ادیان در عصر واحد

[4] Problems of Religious Pluralism, ch. p4.

, به گونه‌ای که هریک از ادیان جلوه‌ای از ( حق مطلق ) به شمار آید.

[5] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 65.

[6] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 69.

[7] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 73.

[8] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 76-77.

[9] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 168.

[10] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص188-189.تاریخچه


این واژه را نخستین بار (لوتسه) (Lotze) فیلسوف و منطق‌دان آلمانی در سال 1841 میلادی در کتاب (ما بعد الطبیعه) خود وارد فلسفه کرد.

[11] نامه فرهنگ, ش24, ص 4.

و از مباحث جدی نیمه دوم قرن بیستم در حوزه فلسفه دین مساله پلورالیسم دینی یا تنوع ادیان است که در جهان مسیحیت توسط (جان هیک) (متولد1922) به صورت مستقل مطرح شد.

عامل پیدایش پلورالیسم دینی


دو عامل اساسی در پیدایش پلورالیسم دینی در غرب دخالت داشته است:

لیبرالیسم سیاسی و دینی


لیبرالیسم سیاسی که نوعی ایدئولوژی سیاسی است بر پایه‌هایی از قبیل تساهل و مدارا, ‌حقوق و آزادی‌های فردی مبتنی است. طبق این دیدگاه دولت باید از دخالت در امور شخصی مردم بپرهیزد و حریم حقوق فردی و شخصی را حفظ کند. از جمله این حقوق فردی, آزادی بیان عقیده است و از بارزترین موارد عقیده هم عقیده دینی است, یعنی هر کس در جامعه باید در بیان عقیده دینی خود آزاد باشد. معمار لیبرالیسم دینی شلایر ماخر آلمانی (1768-1834) تلقی می‌شود.

آموزه نجات


این عامل عمده‌ترین مساله کلامی موثر در پیدایش پلورالیسم دینی است. بر اساس این آموزه در کلام مسیحی, فقط کسانی رستگار می‌شوند و از قهر و دوزخ الهی نجات می‌یابند که به ربوبیت و مرگ فدیه‌وار حضرت عیسی ایمان آورند. کسانی که به این آموزه اعتقاد ندارند یا غسل تعمید انجام نداده‌اند نمی‌توانند به بهشت راه یابند. در مقابل این دیدگاه تنگ‌نظرانه (کارل ری نر) کاتولیک (1904-1984) دیدگاه شمول‌گرایی را مطرح کرد که معتقد بود؛ پیروان درستکار و صالح ادیان دیگر هم رستگار می‌شوند چرا که آنها نیز در واقع مسیحی هستند. با این حال شمول‌گرایی نیز مانند انحصارگرایی تنها راه نجات را مسیحیت می‌دانست.

تحلیل دیدگاه جان هیک


جان هیک از نظریه تکثرگرایی دینی خود با وصف (انقلاب کپرنیکی در الهیات مسیحی) یاد می‌کرد.

[12] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 175.

و بر این باور بود که همان گونه که کپرنیک (Copernicus) ستاره شناس و ریاضی دان لهستانی بنای کهن نجوم و هیئت بطلیموس را ویران و (خورشیدْ محوری) را جایگزین (زمینْ محوری) کرد, در انقلاب کپرنیکی دین نیز باید ایمان به خدا و نسبت انسان با پروردگار را در مرکز اعتقادات قرار داد و عقاید خاص ادیان را به منزله کراتی دانست که حول محور آن می‌گردند.

[13] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 98-99.

[14] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی ص 175.


او تکثرگرایی دینی را در قالب تمثیل‌هایی نیز ترسیم کرد؛ مانند تشبیه تنوع تاریخی فرهنگ های گوناگون به عینک‌هایی که حقیقت متعالی (واقعیت الهی واحد) از درون آن‌ها متنوع ادراک می‌شود,

[15] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 166.

تمثیل قدیمی (فیل و مردان کور)

[16] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 169.

و چراغ های متفاوتی که نور واحد دارند.

[17] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 188.

[18] حسینی, سیدحسن, مباحث پلورالیزم دینی, ص 73.


جان هیک متکلم پروتستان به شمول‌گرایی راضی نشد و آن را نیز تنگ‌نظرانه می‌دانست, لذا قائل شد که هرکس با هر عقیده‌ای می‌تواند به بهشت راه یابد, ‌ به این شرط که از راه یکی از ادیان به حق توجه کند و از توجه به خود منصرف شود. این دیدگاه پلورالیسم دینی نام گرفت که برای گشودن درب بهشت بر روی پیروان دیگر ادیان, مرز میان حق و باطل, ثنویت و تثلیث, ‌توحید و شرک را برمی‌دارد.

[19] حسین‌زاده, محمد, مبانی معرفت دینی, قم, موسسه امام خمینی, 1385, ص121-127.


هیک و پیروان او از دیدگاه پلورالیسم در نجات به حقانیت و صدق منتقل شده, معتقداند که آموزه‌های همه ادیان توحیدی و غیر توحیدی و اعتقاداتشان درست و حق و مطابق با واقع است و نمی‌توان ادعا کرد که دینی در میان ادیان منحرف و باطل است.

[20] نبویان, سیدمحمود, پلورالیزم, تهران,‌ اندیشه معاصر, 1381, ص15-32.


در واقع پلورالیسم دینی پاسخ به پرسش در مورد تنوع ادیان وحیانی و غیروحیانی با مذاهب گوناگون آنهاست, یعنی از یک طرف تن

👇محصولات مشابه با پاورپوینت تکثر گرائي ديني👇

پاورپوینت تکثر گرايي | WORD پاورپوینت تکثر گرايي (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تکثر گرايي (ابهام‌زدايي) | WORD پاورپوینت تکثر گرايي اجتماعي | WORD پاورپوینت تکثر گرايي ديني | WORD پاورپوینت تکثرگرائي | WORD پاورپوینت تکثرگرائي (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تکثرگرائي (ابهام‌زدايي) | WORD پاورپوینت تکثرگرائي اجتماعي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تکليف بعثي | WORD پاورپوینت تناقض مطلقات | WORD پاورپوینت تواتر حديث ثقلين نزد شيعه | WORD پاورپوینت تلاش حيبيب بن مظاهر براي جذب نيرو | WORD پاورپوینت تکذيب‌هاي مشرکان (قرآن) | WORD پاورپوینت تنقيح مباني العروة | WORD پاورپوینت تکذيب محمّد صلي‌الله‌عليه‌وآله | WORD پاورپوینت تکذيبگران | WORD پاورپوینت تلقي (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تنقيح مباني الاحکام - کتاب القصاص (تبريزي) | WORD پاورپوینت تنزيل قرآن | WORD پاورپوینت تمييز (ابهام‌زدايي) | WORD پاورپوینت تلعکبري | WORD پاورپوینت تنبيه الغافلين | WORD پاورپوینت تميم داري لخمي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت تکثر گرائي ديني تکثر گرائي دينيدانلود پاورپوینت تکثر گرائي ديني پاورپوینتتکثرگرائيديني