پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) | books | 4078308

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن)

پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن)

بخشی از متن پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) :


پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن)
حضرت اسرافیل در مواقع گوناگونی برای افراد مختلفی متمثل شده است که قرآن کریم در بعضی از آیات به آنها اشاره فرموده است.

فهرست مندرجات

1 - تمثل برای قوم لوط
2 - تمثل برای آل لوط
3 - تمثل برای حضرت ابراهیم
4 - تمثل برای حضرت لوط
5 - تمثل برای ساره
6 - تمثل برای همسر لوط
7 - پانویس
8 - منبع


تمثل برای قوم لوط


قرآن کریم در مورد تمثل اسرافیل به صورت انسان برای قوم لوط می‌فرماید: (ولما جا ت رسلنا لوطـا سی بهم وضاق بهم ذرعـا وقال هـذا یوم عصیب• وجا ه قومه یهرعون الیه ومن قبل کانوا یعملون السیـات قال یـقوم هـؤلا بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید) و هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سختی است! •و قومش به سرعت به سراغ او آمدند - و قبلا کارهای بد انجام می‌دادند - گفت‌: ای قوم من! اینها دختران منند, برای شما پاکیزه ترند (با آنها ازدواج کنید و از اعمال شنیع صرفنظر نمائید) از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانهایم رسوا مسازید, آیا در میان شما یک مرد رشید وجود ندارد؟! ( یکی از فرشتگان فرود آمده بر ابراهیم علیه‌السلام اسرافیل بوده که بر لوط علیه‌السلام و قوم او نیز به صورت انسان وارد شده است.

[1] طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ج5, ص306.

)

[2] هود/سوره11, آیه77.

[3] هود/سوره11, آیه78.تمثل برای آل لوط


قرآن کریم در مورد تمثل اسرافیل به صورت انسان بر آل لوط چنین می‌فرماید: (فلما جا ال لوط المرسلون) هنگامی که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند... .

[4] حجر/سوره15, آیه61.تمثل برای حضرت ابراهیم


تمثل اسرافیل به صورت انسان برای ابراهیم علیه‌السلام چنین بوده است: (ولقد جا ت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلـمـا قال سلـم فما لبث ان جا بعجل حنیذ) فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند گفتند: سلام (او نیز) گفت سلام, و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد.

[5] هود/سوره11, آیه69.

[6] طباطبایی, محمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن, ج10, ص477, ترجمه موسوی همدانی.

(ونبئهم عن ضیف ابرهیم• قالوا لا توجل انا نبشرک بغلـم علیم• قال فما خطبکم ایها المرسلون) و به آنها (بندگانم) از میهمانهای ابراهیم خبر ده• گفتند نترس ما تو را به پسری دانا بشارت می‌دهیم• (سپس) گفت ما موریت شما چیست‌ای فرستادگان خدا؟

[7] حجر/سوره15, آیه51.

[8] حجر/سوره15, آیه53.

[9] حجر/سوره15, آیه57.


(ولما جا ت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا انا مهلکوا اهل هـذه القریه ان اهلها کانوا ظــلمین• قال ان فیها لوطـا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه واهله الا امراته کانت من الغـبرین) هنگامی که فرستادگان ما (از فرشتگان) به سراغ ابراهیم با بشارت (به تولد فرزند برای او) آمدند, گفتند: ما اهل این شهر و آبادی را (اشاره به شهرهای قوم لوط) هلاک خواهیم کرد؛ چراکه اهل آن ستمگرند• (ابراهیم) گفت: در این آبادی لوط است, گفتند ما به کسانی که در آن است آگاهتریم! ما او و خانواده‌اش را نجات می‌دهیم, جز همسرش را که در میان قوم باقی خواهد ماند.

[10] عنکبوت/سوره29, آیه31.

[11] عنکبوت/سوره29, آیه32.

[12] مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ج16, ص260.


(هل‌اتـک حدیث ضیف ابرهیم المکرمین• اذ دخلوا علیه فقالوا سلـمـا قال سلـم قوم منکرون• قال فما خطبکم ایها المرسلون) آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ • در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند: سلام بر تو! او گفت سلام بر شما که جمعیتی ناشناخته‌اید! • (ابراهیم) گفت پس ماموریت شما چیست‌ای فرستادگان (خدا)؟ (براساس روایت, از جمله فرشتگان فرود آمده بر ابراهیم علیه‌السلام اسرافیل بود.

[13] کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, ج8, ص328.

)

[14] ذاریات/سوره51, آیه24.

[15] ذاریات/سوره51, آیه25.

[16] ذاریات/سوره51, آیه31.تمثل برای حضرت لوط


تمثل اسرافیل به صورت انسان برای لوط علیه‌السلام چنین بوده است: (ولما جا ت رسلنا لوطـا سی بهم وضاق بهم ذرعـا وقال هـذا یوم عصیب• قالوا یــلوط انا رسل ربک لن یصلو ا الیک فاسر باهلک بقطع من الیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک...) و هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سختی است•گفتند: ‌ای لوط! ما رسولان پروردگار توایم, آنها هرگز دست‌رسی به تو پیدا نخواهند کرد, در دل شب با خانواده‌ات (از این شهر) حرکت کن و هیچ‌یک از شما پشت سرش را نگاه نکند, مگر همسر تو... .

[17] هود/سوره11, آیه77.

[18] هود/سوره11, آیه81.


(فلما جا ال لوط المرسلون• قال انکم قوم منکرون• قالوا بل جئنـک بما کانوا فیه یمترون• واتینـک بالحق وانا لصـدقون• فاسر باهلک بقطع من الیل واتبع ادبـرهم ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون) هنگامی که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند... • (لوط) گفت شما گروه ناشناسی هستید! • گفتند ما همان چیزی را برای تو آورده‌ایم که آنها (کافران) در آن تردید داشتند (ما مأمور عذابیم)• ما واقعیت مسلمی را برای تو آورده‌ایم و راست می‌گوییم• بنابر این خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار و از اینجا ببر, تو بدنبال سر آنها حرکت کن, احدی از شما به پشت سر خویش ننگرد و به همان جا که مأمور هستید بروید.

[19] حجر/سوره15,

👇محصولات مشابه با پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن)👇

پاورپوینت تمثل جبرئيل (قرآن) | WORD پاورپوینت تمثل روح‌الامين (قرآن) | WORD پاورپوینت تمثل شيطان (قرآن) | WORD پاورپوینت تمثل کروبيل (قرآن) | WORD پاورپوینت تمثل ملائکه (قرآن) | WORD پاورپوینت تمثل ميکائيل (قرآن) | WORD پاورپوینت تمثل هاروت و ماروت (قرآن) | WORD پاورپوینت تمثيل | WORD پاورپوینت تمثيل (ابهام زدايي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تمييز (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تواتر خبر | WORD پاورپوینت تميم‌الداري (قرآن) | WORD پاورپوینت تنقيح مباني العروه (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تواتر (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تمهيد الاصول | WORD پاورپوینت تناسخ در عرفان حلقه | WORD پاورپوینت تناسخ عرفاني | WORD پاورپوینت تناسخ | WORD پاورپوینت تمسخر در قرآن | WORD پاورپوینت تنافي بالذات | WORD پاورپوینت تناسخ (ديدگاه متکلمان) | WORD پاورپوینت تنکيت | WORD پاورپوینت تناقض قضاياي محصوره | WORD پاورپوینت تميز مجعولات | WORD

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) تمثل اسرافيل (قرآن)دانلود پاورپوینت تمثل اسرافيل (قرآن) پاورپوینتتمثلاسرافيل(قرآن)