پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني | books | 4078461

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني

پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني

بخشی از متن پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني :


پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني
تمیم بن ابیّ بن مقبل عجلانی, ابوکعب (یا ابوحُره) (د نیم سد 1ق/7م), شاعر مخضرم عرب, از اصل قیس بن عیلان است.

فهرست مندرجات

1 - شخصیت‌شناسی
2 - ازدواج تمیم
3 - سیاست تمیم
4 - اشعار تمیم
5 - منابع
6 - پانویس
7 - منبع


شخصیت‌شناسی


تَمیمِ بْنِ اُبَیِّ بْنِ مُقْبِلِ عَجْلانی نه تاریخ تولدش معلوم است, نه تاریخ وفاتش. برخی وی را به اشتباه ابن‌اُبی ‌مقبل گفته‌اند.

[1] محمد بن‌ حبیب, (کنی‌الشعرا و من غلبت کنیته علی اسمه), نوادر المخطوطات, ج1, ص289, به کوشش عبدالسلام هارون, قاهره, 1374ق/1955م.

[2] عبدالله بن‌ قتیبه, الشعر و الشعرا , ج1, ص446, بیروت, عالم‌الکتب.

نیز دو کنیه برای او ذکر کرده‌اند: ابوکعب

[3] محمد بن‌ حبیب, (کنی‌الشعرا و من غلبت کنیته علی اسمه), نوادر المخطوطات, ج1, ص289, به کوشش عبدالسلام هارون, قاهره, 1374ق/1955م.

[4] عبدالله ابوعبید بکری, سمط اللآلی, ج1, ص68, به کوشش عبدالعزیز میمنی, بیروت, دارالکتب العلمیه.

[5] خلیل صفدی, الوافی بالوفیات, ج10, ص258, به کوشش ژاکلین سوبله و علی عماره, بیروت, 1400ق/1980م.

و ابوحرّه

[6] محمد بن‌ درید, الاشتقاق, ج1, ص12, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, 1378ق/1958م.

[7] عزمی سکّر, معجم الشعرا فی تاریخ الطبری, ج1, ص63, بیروت, المکتبه المصریه.

از این دو کنیه چنین بر‌می‌آید که او احتمالاً فرزندانی به نام‌های کعب و حره داشته است. نیز

[8] عزت حسن, مقدمه بر دیوان تمیم بن ابی (هم‌), ج1, ص7.

شاعر یک‌جا در دیوان ناتوانی خویش را به نحوی صمیمی با حره بازگفته است.

[9] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص72, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

می‌دانیم که تمیم از یک چشم نابینا بوده,

[10] عبدالله بن‌ قتیبه, الشعر و الشعرا , ج1, ص106, بیروت, عالم‌الکتب.

و خود به این نقیصه اشاره کرده است.

[11] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص76, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.ازدواج تمیم


تمیم به سنت جاهلیان, دهما همسر پدر خویش را به زنی گرفت, اما در عصر اسلام, حکم به جدایی آن دو دادند.

[12] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص267, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[13] محمد بن‌ حبیب, المحبر, ج1, ص326, به کوشش ایلزه لیشتن اشتتر, بیروت, 1361ق/1942م .

[14] خلیل صفدی, الوافی بالوفیات, ج10, ص416, به کوشش ژاکلین سوبله و علی عماره, بیروت, 1400ق/1980م.

نیز مضمون بعضی از اشعار او, چون:

[15] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص132, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[16] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص138, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[17] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص141, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

از برخی روایات چنین برمی‌آید که او در کهن‌سالی و پس از جدایی از دهما , با سلیمی دختر عصر عقیلی ازدواج کرده است.

[18] عبدالله بن‌ قتیبه, الشعر و الشعرا , ج1, ص106, بیروت, عالم‌الکتب.

ابن‌رشیق وی را صاحب 10 فرزند شاعر دانسته که نام‌هایشان را نیز آورده است و مادرش را دختر شاعر بزرگ امیه بن ابی‌صلت پنداشته است.

[19] تمیم بن ابی, دیوان, ج2, ص308, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

گویند که او دختری نیز به نام ام شریک داشته که گاهی ابیات پدر را تفسیر و شرح می‌کرده است.

[20] عبدالله بکری, معجم ما استعجم, ج1, ص131, به کوشش مصطفی سقا, بیروت, 1403ق/1983م.سیاست تمیم


در کار سیاست, تمیم به عثمان (مق‌ 35ق/656م) گرایش داشت و پس از قتل وی, او را رثا گفت و فریاد انتقام سر داد.

[21] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص11-21, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

همچنین در جنگ صفین, جانب امویان را گرفت.

[22] عزمی سکّر, معجم الشعرا فی تاریخ الطبری, ج1, ص63, بیروت, المکتبه المصریه.

[23] عزت حسن, مقدمه بر دیوان تمیم بن ابی (هم‌), ج1, ص8.

و قصیده‌ای در جواب و رد نجاشی کـه معاویه را هجا گفتـه بود سرود.

[24] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص335-336, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

گویند که وی حدود 120 سال بزیست,

[25] احمد بن‌ حجر عسقلانی, الاصابه, ج1, ص496, قاهره, 1328ق.

[26] عبدالقادر بغدادی, خزانه‌الادب, ج1, ص231, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, 1404ق/1984م.

اما منابع معاصر در تاریخ مرگ او هم‌داستان نیستند؛ سزگین مرگ او را اندکی پس از 70ق/690م,

[27] GAS, II ,p248

سکر حوالی 42ق/662م

[28] GAS, II ,p248

و بلاشر پس از قتل عثمان در بیش از 100 سالگی

[29] GAS, II ,p277

دانسته‌اند.

اشعار تمیم


پیرامون استعداد شعری و ارزیابی سروده‌های این شاعر, داوری‌های موافق و مخالف و گاه سطحی بسیار است. مثلاً ابن‌سلام جمحی (د 231ق) وی را شاعری برجسته و نیکو خوانده, و در طبق پنجم شاعران جاهلی نهاده است.

[30] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص143, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[31] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص150, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

اما سزگین

[32] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص150, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

این طبقه‌بندی را نادرست می‌داند. اصمعی او را از شاعران طراز اول عرب نمی‌داند.

[33] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص12, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[34] محمد مرزبانی, الموشح, ج1, ص73, به کوشش محب‌الدین خطیب, قاهره, 1385ق/ 1965م.

اما به عکس گویند که اخطل (د ح92ق) وی را شاعرترین شاعران می‌پنداشته‌ است.

[35] حسن بن‌ رشیق, العمده, ج1, ص97, به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, بیروت, 1972م.


بی‌گمان در اشعار تمیم هیچ قصیده‌ای یافت نمی‌شود که بتوان قاطعانه از صحت آن به همان شکل که نقل شده, اطمینان داشت؛ با این حال, کتاب‌های لغت و ادب عرب چون جمهره اللغه ابن درید, لسان العرب ابن‌منظور, خزانهالادب بغدادی و جز آن مشتمل بر شواهدی از شعر وی در مسائل لغوی است. اشعار او توسط گروهی از لغویان مشهور چون ابوعمرو شیبانی, اصمعی, ابن‌سکیت و طوسی گردآمده است.

[36] ابن‌ندیم, الفهرست, ج1, ص178.

آن‌گاه ابوعبدالله محمد بن مُعَلَی ازدی در سد 3 ق دیوان او را شرح کرد.

[37] GAS, II ,p429

سپس ابوعلی قالی (د 356ق) آن را به اندلس برد

[38] محمد بن‌ خیر, فهرسه, ج1, ص397, به کوشش فرانسیسکو کودرا و ریبراتارگو, بیروت, 1382ق/1963م.

در 1381ق/ 1962م عزت حسن به چاپ دیوان در دمشق همت گماشت. احمد توریک هم در آنکارا (1386ق/1967م) و مجید طواد همراه با شرح در بیروت (1418ق/ 1998م) آن را منتشر کردند.
وصف, فخر و غزل, مضامین اصلی شعر تمیم است. وی در اشعار خود به توصیف بادیه, اشیا و حیوانات محیط پیرامون خویش می‌پردازد؛ همچنین شجاعت, کرم, امانت‌داری, میگساری, قمار, اقتدار و چیرگی قبیل خود را می‌ستاید و بدان ویژگی‌ها مباهات می‌کند. شهرت اصلی او در وصف قِدْح (تیرقمار) است و ذکر قدح وی مَثَل گشته است.

[39] ثعالبی, ثمار القلوب, ج1, ص218, به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, دارالمعارف.

[40] محمد عوفی, لباب الالباب, ج1, ص373., به کوشش ادوارد براون, لیدن, 1324ق/1906م.

بـرای وصـف قــدح,

[41] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص26-30, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[42] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص134-136, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[43] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص263-264., به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

قصائدش غالباً با نسیب آغاز می‌شود, اما این مقدمه‌ها معمولاً تصنعی و متکلف است و از عشقی سرکش یا عاطفه‌ای راستین سرچشمه نمی‌گیرد. یادکرد دهما و توصیف وی در دیوان بسیار است. مثلاً

[44] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص142-143, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[45] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص181, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[46] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص266-270, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[47] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص311, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[48] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص343-344., به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

ساخته‌های هجوآمیز او از قطعاتی در هجو نجاشی,

[49] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص344-345, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

و دو قصیده در هجو اخطل چندان فراتر نمی‌رود.

[50] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص107-112, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[51] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص312-314., به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

حکمت و ایراد مثل نیز در اشعار وی از جایگـاه ‌ویژه‌ای برخوردار است. مثلاً

[52] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص3, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[53] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص24, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

[54] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص25, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

بلاشر

[55] .Blachère, R, Histoire de la littérature arabe, Paris, 196

از تأثیر آشکار قرآن کریم بر اشعار او سخن می‌گوید. و به راستی استعمال واژگانی چون شهید, اسلام,

[56] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص14, به کوشش عزت حسن, دمشق, 1381ق/1962م.

‌ام‌الکتاب, جهاد,

[57] تمیم بن ابی, دیوان, ج1, ص17, به کوشش عزت حسن, دمشق,

👇محصولات مشابه با پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني👇

پاورپوینت تميم بن احمد بقال ليکجي | WORD پاورپوینت تميم بن احمد بقال ليکجي اصفهاني | WORD پاورپوینت تميم بن احمد ليکجي | WORD پاورپوینت تميم بن احمد ليکجي اصفهاني | WORD پاورپوینت تميم بن اوس | WORD پاورپوینت تميم بن اوس بن خارجه | WORD پاورپوینت تميم بن اوس داراني | WORD پاورپوینت تميم بن اوس لخمي | WORD پاورپوینت تميم بن اوس لخمي داراني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تمييز (نحو) | WORD پاورپوینت تنفير | WORD پاورپوینت تنزيه | WORD پاورپوینت تندخوئي‌هاي عائشه نسبت به پيامبر | WORD پاورپوینت تنصيص (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه | WORD پاورپوینت تنقيح اسانيد التهذيب | WORD پاورپوینت تواتر القرآن‌ (کتاب) | WORD پاورپوینت تنبيه زن | WORD پاورپوینت تنظير آيات | WORD پاورپوینت توات | WORD پاورپوینت تناقض قضاياي شخصي | WORD پاورپوینت تنزيه خدا | WORD پاورپوینت تواتر حديث ثقلين | WORD پاورپوینت تناسخيه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني تميم بن ابي بن مقبل عجلانيدانلود پاورپوینت تميم بن ابي بن مقبل عجلاني پاورپوینتتميمبنابيبنمقبلعجلاني