پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه | books | 4078584

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه

پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه

بخشی از متن پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه :


پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه
پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و از اقسام تناقض قضایای موجهه است.

فهرست مندرجات

1 - توضیح اصطلاح
2 - مستندات مقاله
3 - پانویس
4 - منبع


توضیح اصطلاح


نقیض ضروریه مطلقه, ممکنه عامه است؛

[1] مجتهد خراسانی (شهابی), محمود, رهبر خرد, ص204.

[2] علامه حلی, حسن بن یوسف, الجوهر النضید, ص76.

مثل: (هر انسانی بالضروره حیوان است) و نقیض آن: (بعضی از انسان‌ها ممکن است حیوان نباشند به امکان عام).

[3] مشکوهالدینی, عبدالمحسن, منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه, ص348.


(ضروریه مطلقه) یعنی قضیه‌ای که تاوقتی ذات موضوع, موجود است نسبت محمول بدان ضروری است و (ممکنه عامه) قضیه‌ای است که در آن به سلب ضرورت از طرف مقابل حکم شده است.

[4] مشکوهالدینی, عبدالمحسن, منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه, ص318.

[5] قطب‌الدین رازی, محمد بن‌ محمد, تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رساله الشمسیه, ص124.

[6] مجتهد خراسانی (شهابی), محمود, رهبر خرد, ص2

👇محصولات مشابه با پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه👇

پاورپوینت تناقض منطقي | WORD پاورپوینت تناقض موجهات | WORD پاورپوینت تناوب | WORD پاورپوینت تناوتي | WORD پاورپوینت تناهي ابعاد | WORD پاورپوینت تناهي اجزاي قياس | WORD پاورپوینت تناهي مقدمات به اوليات | WORD پاورپوینت تنب بزرگ | WORD پاورپوینت تنب کوچک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تنبه اصحاب الجنه | WORD پاورپوینت تنقيح مناط در فقه | WORD پاورپوینت تنقيح | WORD پاورپوینت تنور در قرآن | WORD پاورپوینت تنظيم خانواده | WORD پاورپوینت تنقيح(کتاب) | WORD پاورپوینت تنبلي | WORD پاورپوینت تنزيه اسماعيل (قرآن) | WORD پاورپوینت تنبيه الغافلين (ابهام‌زدايي) | WORD پاورپوینت تنبيه بدني کودکان | WORD پاورپوینت تنهايي | WORD پاورپوینت تنب بزرگ | WORD پاورپوینت تنبک | WORD پاورپوینت تنکابني | WORD پاورپوینت تنزيه القرآن عن المطاع | WORD

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقهدانلود پاورپوینت تناقض ممکنه عامه با ضروريه مطلقه پاورپوینتتناقضممکنهعامهباضروريهمطلقه