پاورپوینت تنوخ در عربستان | books | 4078834

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل پاورپوینت تنوخ در عربستان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی پاورپوینت تنوخ در عربستان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تنوخ در عربستان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ پاورپوینت تنوخ در عربستان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ پاورپوینت تنوخ در عربستان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ پاورپوینت تنوخ در عربستان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ پاورپوینت تنوخ در عربستان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ پاورپوینت تنوخ در عربستان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

پاورپوینت تنوخ در عربستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت تنوخ در عربستان

پاورپوینت تنوخ در عربستان

بخشی از متن پاورپوینت تنوخ در عربستان :


پاورپوینت تنوخ در عربستان
تَنوُخ, اتحادیه قبایل مختلف عرب پیش از اسلام که سلسله نسب مشترکی را پذیرفته بودند.

فهرست مندرجات

1 - تاریخ اولیه پیمان تنوخ
2 - تنوخ در دوره مهاجرت
3 - تنوخ در بحرین
4 - فهرست منابع
5 - پانویس
6 - منبع


تاریخ اولیه پیمان تنوخ


علی رغم پاره‌ای گزارش‌های ناهم‌خوان در خصوص تاریخ اولیه این پیمان در شبه جزیره عربستان, کتیبه‌هایی به زبان‌های سبئی, یونانی, آرامی و سریانی و نیز نوشته‌های بطلمیوس, گزارش مورخان دوره اسلامی در خصوص این پیمان را, با جزئیاتی که تاکنون امکان تحقیق و بررسی آن‌ها فراهم نشده است, تأیید می‌کند.

تنوخ در دوره مهاجرت


تنوخ متعلق به (دوره مهاجرت) در تاریخ شبه جزیره عربستان است؛ دوره‌ای که قبایل عرب, به ویژه از جنوب, به سوی مرکز و از آن‌جا به شمال شبه جزیره عربستان و سرانجام به سوی هلالِ خَصیب مهاجرت کردند.
تا جایی که به تنوخ بر می‌گردد, روایات تاریخی گوناگونی از مهاجرت از تِهامه به بحرین در عربستان شرقی وجود دارد,

[1] طبری, تاریخ طبری (بیروت)), ج1, ص609ـ610.

[2] ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, ج13, ص80 ـ81.

[3] عبداللّه بن عبدالعزیز بکری, معجم ما استعجم من اسما البلاد و المواضع, ج1, ص21ـ23, چاپ مصطفی سقا, بیروت 1403/1983.

اما پذیرش جزئیات این روایات, بدون در اختیار داشتن مآخذ کتیبه‌ای و غیرعربی دشوار است.
با وجود این, ورود آنان به بحرین در کتیبه‌ای سَبَئی آمده است.

تنوخ در بحرین


تنوخ در بحرین به یک اتحادیه تبدیل شد که فرهنگ نویسان با تعبیر (مُقامٌ و تنوخٌ),

[4] ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, ج13, ص81.

[5] عبداللّه بن عبدالعزیز بکری, معجم ما استعجم من اسما البلاد و المواضع, ج1, ص22, چاپ مصطفی سقا, بیروت 1403/1983.

به معنای استقرار یافتن و اقامت کردن به آن اشاره می‌کنند, اشتقاقی که پذیرفتن یا نپذیرفتن آن به یک اندازه دشوار است.
نیز گفته‌ا

👇محصولات مشابه با پاورپوینت تنوخ در عربستان👇

پاورپوینت تنوخي | WORD پاورپوینت تنوخي (ابهام زدايي) | WORD پاورپوینت تنوخي (ابهام‌زدايي) | WORD پاورپوینت تنور | WORD پاورپوینت تنور در قرآن | WORD پاورپوینت تنور نوح (قرآن) | WORD پاورپوینت تنوع بيان در قرآن (قرآن) | WORD پاورپوینت تنوير المرآة | WORD پاورپوینت تنوير المقباس | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تواتر حديث ثقلين در منابع حديثي | WORD پاورپوینت تواتر حديث غدير (ديدگاه اهل‌سنت) | WORD پاورپوینت تواتر | WORD پاورپوینت تنوير المواهب | WORD پاورپوینت توابع خطابه | WORD پاورپوینت تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل‌سنت | WORD پاورپوینت تواتر حديث ثقلين در منابع شيعه | WORD پاورپوینت تواتر اخبار | WORD پاورپوینت تنيسي | WORD پاورپوینت تنوخي (ابهام‌زدايي) | WORD پاورپوینت تنهاي پنجابي | WORD پاورپوینت تواتر (اصول) | WORD پاورپوینت تنهاي قمي | WORD پاورپوینت تواتر حديث ثقلين (منابع شيعه) | WORD پاورپوینت توابع | WORD

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت تنوخ در عربستان تنوخ در عربستاندانلود پاورپوینت تنوخ در عربستان پاورپوینتتنوخدرعربستان